Cursusevaluatie

Je training zit erop. We hopen dat je veel hebt geleerd!

We zouden het erg op prijs stellen als je de evaluatie zou kunnen invullen. We hebben deze per e-mail verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.

We hopen uiteraard dat we goede feedback van je ontvangen, maar ook als dit niet het geval is horen wij het graag. Alleen op die manier kunnen wij onze trainingen beter maken.