Leerdoelen Focus Basisvaardigheden

  • Je weg vinden in Focus.
  • Gegevens toevoegen, terugvinden en wijzigen.
  • Klanten, Leveranciers en Producten toevoegen.
  • Verkoopfacturen toevoegen, verzenden en aanmanen.
  • Inkoopfacturen toevoegen, importeren, en betalen.
  • Vaste activa toevoegen, afschrijven en verkopen.
  • Voorzieningen treffen en gebruiken bij een inkoopfactuur.
  • Bankmutaties importeren, afletteren en handmatig verwerken.
  • Vooruitbetalingen gebruiken bij een verkoopfactuur.
  • Btw-aangifte en opgaaf ICP controleren en verzenden.